Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Patronažna zaštita

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

VODITELJ PATRONAŽNE DJELATNOSTI:  
Ahnetka Stjepanović, mag.med.techn.
e-mail: glavnasestra@dzvukovar.hr


Patronažna zdravstvena zaštita: 

Tel: +385 32 413 321   Mob: + 385 98 391 367
E-mail: patronaza@dzvukovar.hr

Patronažna je zdravstvena zaštita medicinsko-socijalna djelatnost koja provodi mjere specifične zdravstvene njege u svrhu promicanja i očuvanja zdravlja  pojedinca, obitelji i zajednice.

Osnovni je cilj patronažne zdravstvene njege pružiti skrb korisnicima izvan zdravstvenih ustanova (domovi, vrtići, škole, radne zajednice) te poticati na očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, prevenciju bolesti.

Osnovne preventivne mjere obuhvaćaju:

  • patronažnu zaštitu trudnica,
  • patronažnu zaštitu babinjače
  • patronažnu zaštitu novorođenčadi,
  • patronažnu zaštitu dojenčadi,
  • patronažnu zaštitu malog djeteta,
  • patronažnu zaštitu školskog djeteta,
  • patronažnu zaštitu kronično bolesnog djeteta,
  • patronažnu zaštitu kroničnih bolesnika,
  • patronažnu zaštitu starijih osoba
  •  patronažnu zaštitu osoba s invaliditetom.

Jedna od važnih zadaća u radu patronažnih sestara je provođenje  zdravstveno-odgojnog rada.

Zdravstveno-odgojni rad  patronažne sestre provode kroz individualno  zdravstveno- preventivno savjetovanje stanovnika na području za koje su ugovorene. Prilikom patronažnih posjeta, također vrše podjelu određenog tiskovnog zdravstveno-odgojnog materijala. Sudjeluju u provođenju zdravstveno-preventivnih i zdravstveno-promotivnih programa u suradnji s lokalnom zajednicom, u dogovoru s liječnicima opće obiteljske medicine, sa službom školske medicine te drugim stručnjacima, kroz  predavanja, rad u malim grupama kroničnih bolesnika, starijih osoba i patronažnu zaštitu osoba s invaliditetom.

NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU I PROMICANJE DOJENJA
– TJELESNE AKTIVNOSTI TIJEKOM COVID-19 PANDEMIJE

SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE I DJECU

NOVOSTI