Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Javna nabava

Elektronički oglasnik javne nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16. i 114/22.) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17. i 144/20.), Plan nabave Doma Zdravlja Vukovar za pojedine proračunske godine i sve njihove kasnije promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik , odabirom u rubrici Planovi nabave.

Nakon otvaranja stranice u polje naručitelj upišete naziv: Dom Zdravlja Vukovar i nakon što definirate željeno razdoblje kliknite na gumb ‘Kreiraj izvješće’.

REGISTRI UGOVORA

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16. i 114/22.) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17. i 144/20.), Registar ugovora Doma zdravlja Vukovar za pojedine proračunske godine i sve njihove kasnije promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik, odabirom u rubrici Registri ugovora.

Nakon otvaranja stranice u polje naručitelj upišete naziv: Dom zdravlja Vukovar i nakon što definirate željeno razdoblje kliknite na gumb ‘Kreiraj izvješće’.

IZJAVA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima DOM ZDRAVLJA VUKOVAR ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.