Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Uprava

UPRAVA DOMA ZDRAVLJA VUKOVAR

Adresa: Sajmište 1, Vukovar
Telefon 032/413-391
Fax 032/ 413-393
e-mail: ravnateljstvo@dzvukovar.hr
Radno vrijeme: 07:00 – 15:00

RAVNATELJ
mr. sc. Zvonimir Gvozdanović, dr. med. dent.,
e-mail: ravnatelj@dzvukovar.hr

GLAVNA SESTRA – POMOĆNIK RAVNATELJA ZA SESTRINSTVO
Ahnetka Stjepanović, mag.med.techn.
e-mail: glavnasestra@dzvukovar.hr

TAJNICA
Žanić Silvana

SLUŽBA ZA EKONOMSKE POSLOVE

Milica Zebec, mag.oec.univ. spec.oec. voditelj službe ekonomskih poslova
Kontakt telefon: 032 / 616 – 555
e-mail: voditelj.sep@dzvukovar.hr

Vanja Pleša, mag.oec., referent kontrole, plana i analize
Kontakt telefon: 032 / 492 – 153
e-mail: vplesa.racunovodstvo@dzvukovar.hr

Majda Kefer, bacc.oec., računovodstveni referent
Kontakt telefon: 032 / 492 – 153
e-mail: mkefer.racunovodstvo@dzvukovar.hr

PRAVNA SLUŽBA

Stjepan Mađarević, mag.iur.
Kontakt telefon: 032 / 413 – 752
e-mail: pravnik@dzvukovar.hr
Stručnjak javne nabave i službenik za informiranje

KADROVSKA SLUŽBA

Tatjana Cvetković Borilović, dipl.oec.
Kontakt telefon: 032 / 492 – 151
e-mail: kadrovska@dzvukovar.hr

UPRAVNO VIJEĆE

 

 • Ivica Šuvak, dr. med.,spec.kirurgije, predsjednik upravnog vijeća
 • Kristina Folb, mag.ing.agr.
 • Mario Adamović, mag.iur.
 • Robert Hutinec, član – predstavnik Radničkog vijeća
 • Hrvoje Glavašić, mag.med.techn. – predstavnik Stručnog vijeća


STRUČNO VIJEĆE

 • Hrvoje Glavašić, mag.med.techn.
 • Mr.sc. Zvonimir Gvozdanović, dr.med.dent.
 • Ahnetka Stjepanović, mag.med.techn.
 • Ružica Lazić,bacc. med.lab.diagn.
 • Ljerka Gotfried, zubni tehničar
 • Tatjana Lipovac, dr.med.spec.oftalmolog
 • Olivera Konrad, dr.med.spec. ginekologije i opstetricije
 • Senka Grbatinić Zorić, dr.med.spec.ped.
 • Mario Rupčić, voditelj sanitetskog prijevoz