Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“Stoma” klub Vukovar

„Stoma klub Vukovar“ osnovan je 17.05.2013. g na inicijativu djelatnika Doma zdravlja Vukovar. Budući da  na području Vukovarsko-srijemske županije dotad nije djelovala udruga ili klub ovakvog tipa, uvidjeli smo potrebu za okupljanjem i suradnjom s osobama korisnicima stoma pomagala te njihovim članovima obitelji i prijateljima zbog pružanja podrške te korisnih informacija vezanih za funkcioniranje i […]