Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tečaj za trudnice

 

PROGRAM TEČAJA: 

  1. HIGIJENA, PREHRANA I AKTIVNOSTI TRUDNICE
  2. PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA SKRB I BABINJE
  3. DOKUMENTACIJA
  4. PRIBOR ZA NOVOROĐENČE I TOALETA PUPKA
  5. OSNOVNE KARAKTERISTIKE NOVOROĐENČETA, DOJENČETA
  6. PRIPREMA ZA ODLAZAK U BOLNICU I POROD
  7. POROD I PERIOD BABINJAČE
  8. ORALNA HIGIJENA TRUDNICE I NOVOROĐENČETA
  9. DOJENJE  I VAŽNOST DOJENJA
  10. VJEŽBE ZA TRUDNICE