Tečaj za trudnice

Predavanja i radionice održavaju se kroz 10 školskih sati /5 dana po dva školska sata od 10:30-12:00. (u ožujku, lipnju, rujnu i studenom)

Predavanja i radionice održavaju Abdulkader Gharib, dr.med.spec.ginekologije i opstetricije, Slađana Miljković, dr.med.dent. i voditeljica tečaja patronažna medicinska sestra Lidija Vranković Knapček bacc.med.techn.

VODITELJICA TEČAJA: Lidija Vranković Knapček bacc.med.techn. 

PRIJAVE ZA TEČAJ: tel; 032/413 321   mob; 098 391 367

                            E- mail; patronaza.vukovar@gmail.com

                            Tel/fax; 032 590 011

PROGRAM TEČAJA: 

  1. HIGIJENA, PREHRANA I AKTIVNOSTI TRUDNICE
  2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE NOVOROĐENČETA, DOJENČETA
  3. PRIPREMA DOJKI ZA DOJENJE  I VAŽNOST DOJENJA
  4. PRIPREMA ZA ODLAZAK U BOLNICU I PERIOD BABINJAČE
  5. POROD

    PREUZMITE BROŠURU ZA TRUDNIČKI TEČAJ. (pdf file)