Suradnja sa OŠ Bobota

Dana 2.12.2022. patronažni tehničar Sven Mujkić, mag.med.techn. održao je edukativno predavanje o ovisnostima o alkoholu i duhanu učenicima 7. razreda OŠ Bobota.

Edukativno predavanje o dijabetesu i mjerenje šećera u krvi

Dana 25.11.2022 patronažne sestre Ivana Vranjković mag.med.techn. i Nadalina Popović mag.med.techn. održale su edukativno predavanje o dijabetesu i mjerenje šećera u krvi svim prvim razredima i djelatnicima Ekonomske škole u Vukovaru.Šećerna bolest predstavlja jedan od vodećih javnozdravstvenih problema i globalnu epidemiju suvremenog društva uzrokovanu promjenama načina života povezanog sa smanjenjem tjelesne aktivnosti, konzumiranjem visokokalorične hrane […]

XVIII. ZNANSTVENO – STRUČNI SIMPOZIJ: «RATNA BOLNICA VUKOVAR 1991. – dr. JURAJ NJAVRO»

Dana 17.11.2022.  u Pastoralnom centru „Sveti Bono“ Župne crkve „Sv. Filipa i Jakova“ je održan Znanstveno stručni simpozij „Ratna bolnica 1991. – dr. Juraj Njavro.“ –organizator Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro.“ U stručnom dijelu kao predavač je sudjelovao mr.sc. Zvonimir Gvozdanović, dr.med.dent. sa  temom „Program sistematskih stomatoloških pregleda i zaštita oralnog zdravlja hrvatskih branitelja“

Tečaj trajne medicinske izobrazbe 3. kategorije u edukacijskom centru Zavoda

Tečaj trajne medicinske izobrazbe 3. kategorije pod nazivom „ Primarna zdravstvena zaštita i OHBP – karike u lancu zbrinjavanja AKS-a, srčanog aresta i periarestnih aritmija“ održana je u Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima 5. studenog 2022. godine. Organizatori tečaja bili su Hrvatsko društvo za hitnu medicinu i Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske […]

1. Javna tribina “Uz heroje do groba” udruge Branitelj pomaže branitelju 12.10.2022.

Javna tribina “Uz Heroje do groba” je organizirana u Osijeku u Veteranskom centru hrvatskih branitelja uz veliku pomoć Palijativne skrbi Doma zdravlja Vukovar sa svrhom i temama kako zajedno pronaći načine i mogućnosti da se pomogne teško bolesnim hrvatskim braniteljima, prvenstveno onima u palijativnom stanju, pružajući im zdravstvenu, psihološku i palijativnu pomoć u suradnji sa […]

5. KONFERENCIJA O PALIJATIVNOJ SKRBI

5. KONFERENCIJA O PALIJATIVNOJ SKRBI – INTEGRIRANA OPĆA I SPECIJALISTIČKA PALIJATIVNA SKRB -Pula od 30.09. -02.10.2022. Aktivno sudjelovanje zdravstvenih djelatnika Doma zdravlja Vukovar na Međunarodnoj konferenciji INTEGRIRANA OPĆA I SPECIJALISTIČKA PALIJATIVNA SKRB. Na konferenciji smo prezentirali problematiku vezanu uz edukaciju medicinskih sestara –tehničara i djelokrug rada stomatologa u palijativnom timu. “PALIJATIVNA ZDRAVSTVENA SKRB -potrebna znanja […]

31. MEĐUNARODNI TJEDAN DOJENJA  (01.08.-07.08.2022)

“DOJENJE JE NAŠA ZAJEDNIČKA ODGOVORNOST” Više od 170 zemalja svijeta tradicionalno obilježava tjedan dojenja sa osnovnim ciljem da se ojača društvena svijest o značaju i prednostima dojenja. Ovogodišnjom temom stavlja se fokus na jačanje kapaciteta svih sudionika koji moraju štiti, promovirati i podržavati dojenje na različitim nivoima društva. Patronažna služba pri Domu zdravlja Vukovar jedan […]

JAVNO ZDRAVSTVENA AKTIVNOST PATRONAŽNIH SESTARA I TEHNIČARA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA SESTRINSTVA

Dana 12 svibnja 2022. u vremenu od 10:00 -12:00 sati povodom obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva, djelatnici patronažne službe Doma zdravlja Vukovar u pješačkoj zoni organizirali su javno zdravstvenu aktivnost (mjerenje krvnog tlaka, određivanje GUK–a u krvi, savjetovali o zdravoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti) kako bi ukazali na važnost brige svakog pojedinca za vlastito zdravlje i upoznali […]