Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Specijalističko usavršavanje  doktora medicine u Domu zdravlja Vukovar

POTPISIVANJE UGOVORA Dom zdravlja Vukovar se prijavio na Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija, te je  sklopio je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Specijalističko usavršavanje  doktora medicine u Domu zdravlja Vukovar“, kodni broj NPOO.C5.1.R3-I1.01.0004, financiran u cijelosti iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost 2021-2026. 100% BESPOVRATNIH SREDSTAVA U okviru […]

,,Unaprjeđenje palijativne skrbi”

U sklopu programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2O23. godinu Opća županijska bolnica Vinkovci i Županijska bolnica Orašje prijavili su projektni prijedlog ,,Unaprjeđenje palijativne skrbi”. U sklopu projekta svi dionici u sustavu palijativne skrbi Vukovarsko srijemske županije dobili su određenu informatičku opremu. Dom zdravlja Vukovar je za djelatnost palijativne skrbi […]

SVJETSKI DAN HOSPICIJA I PALIJATIVNE SKRBI & 10 godina rada palijativne skrbi Doma zdravlja Vukovar

Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi obilježili smo danas 14.10.2023. u Vukovaru i Iloku.  Danas obilježavamo i 10 godina palijativne skrbi u Domu zdravlja Vukovar. Ovaj dan je posvećen podizanju svijesti o važnosti hospicijske skrbi i palijativne njege te pružanju podrške pacijentima koji se suočavaju s terminalnim bolestima.  Cilj je naglasiti potrebu za dostojanstvenim završetkom […]

Nacionalni tjedan dojenja

Obilježen Nacionalni tjedan dojenja javno zdravstvenom aktivnosti patronažne službe Doma zdravlja Vukovar u Vukovaru i u Iloku uz druženje sa majkama i djecom, podjelom novih letaka sa QR kodom gdje svi zainteresirani mogu dobiti informacije o savjetovalištu i organiziranim redovitim trudničkim tečajevima. Također javno zdravstvenoj aktivnosti pridružila se i savjetnica za auto sjedalice ispred udruge […]

Održan treći ovogodišnji trudnički tečaj u Domu zdravlja Vukovar

U periodu od 25.09.2023. do 29.09.2023. uspješno je odrađen treći ovogodišnji trudnički tečaj u Domu zdravlja Vukovar na adresi Nikole Tesle 1.  Na tečaju je sudjelovalo 7 trudnica i 5 partnera. Kako bi trudnice i partneri dobili potrebne informacije uključeni su bili zdravstveni djelatnici Doma zdravlja Vukovar i Nacionalne memorijalne bolnice “dr. Juraj Njavro” Vukovar: […]

„Telecordis“ – Ilok

U sklopu projekta „Telecordis“ kojega je proveo Hrvatski zavod za hitnu medicinu, u Domu zdravlja Vukovar od početka rujna 2023. godine mogu se obaviti redovite telemedicinske usluge s područja kardiologije i pulmologije i to: e mail ordinacije: telecordis@dzvukovar.hr