ODRŽAN TRUDNIČKI TEČAJ

Održan je prvi od četiri trudnička tečaja koji su planirani za 2023.godinu. Tečaj je održan od 13.03. – 17.03.2023. u vremenu od 16-18h. Tečaj financira Vukovarsko-srijemska županija, stoga je za polaznike (trudnice i pratnju), tečaj besplatan. Kako bih predavanja na tečaju bila stručna i planom i programom obuhvaćena, od predavača su bili uključeni: patronažne medicinske […]

SVJETSKI DAN ORALNOG ZDRAVLJA 2023.

Svjetski dan oralnog zdravlja (engl. World Oral Health Day, WOHD), koji se svake godine obilježava 20. ožujka, promiče razvijanje svijesti o važnosti brige o oralnom zdravlju i njegovom značaju u očuvanju općeg zdravlja. Svjetska udruga dentalne medicine (engl. World Dental Federation, FDI) je prvi put obilježila Svjetski dan oralnog zdravlja, 12. rujna 2007. godine (na datum rođenja […]

Izvješće o provedenom tečaju

Patronažni tehničari Doma zdravlja Vukovar su dana 25. veljače 2023. godine sudjelovali na jednodnevnom tečaju II kategorije koje se održao u Zagrebu u organizaciji Udruge „Ritam zdravlja“, Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac i Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMSA-a, pod nazivom „ POSEBNOSTI SKRBI ZA OSOBE SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU – Kako se nositi sa […]

Suradnja sa OŠ Bobota

Dana 2.12.2022. patronažni tehničar Sven Mujkić, mag.med.techn. održao je edukativno predavanje o ovisnostima o alkoholu i duhanu učenicima 7. razreda OŠ Bobota.

Edukativno predavanje o dijabetesu i mjerenje šećera u krvi

Dana 25.11.2022 patronažne sestre Ivana Vranjković mag.med.techn. i Nadalina Popović mag.med.techn. održale su edukativno predavanje o dijabetesu i mjerenje šećera u krvi svim prvim razredima i djelatnicima Ekonomske škole u Vukovaru.Šećerna bolest predstavlja jedan od vodećih javnozdravstvenih problema i globalnu epidemiju suvremenog društva uzrokovanu promjenama načina života povezanog sa smanjenjem tjelesne aktivnosti, konzumiranjem visokokalorične hrane […]

XVIII. ZNANSTVENO – STRUČNI SIMPOZIJ: «RATNA BOLNICA VUKOVAR 1991. – dr. JURAJ NJAVRO»

Dana 17.11.2022.  u Pastoralnom centru „Sveti Bono“ Župne crkve „Sv. Filipa i Jakova“ je održan Znanstveno stručni simpozij „Ratna bolnica 1991. – dr. Juraj Njavro.“ –organizator Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro.“ U stručnom dijelu kao predavač je sudjelovao mr.sc. Zvonimir Gvozdanović, dr.med.dent. sa  temom „Program sistematskih stomatoloških pregleda i zaštita oralnog zdravlja hrvatskih branitelja“

Tečaj trajne medicinske izobrazbe 3. kategorije u edukacijskom centru Zavoda

Tečaj trajne medicinske izobrazbe 3. kategorije pod nazivom „ Primarna zdravstvena zaštita i OHBP – karike u lancu zbrinjavanja AKS-a, srčanog aresta i periarestnih aritmija“ održana je u Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima 5. studenog 2022. godine. Organizatori tečaja bili su Hrvatsko društvo za hitnu medicinu i Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske […]