Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Specijalističko usavršavanje  doktora medicine u Domu zdravlja Vukovar

POTPISIVANJE UGOVORA

Dom zdravlja Vukovar se prijavio na Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija, te je  sklopio je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Specijalističko usavršavanje  doktora medicine u Domu zdravlja Vukovar“, kodni broj NPOO.C5.1.R3-I1.01.0004, financiran u cijelosti iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost 2021-2026.

100% BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U okviru projekta “Specijalističko usavršavanje doktora medicine” Dom zdravlja Vukovar, kao uspješni i prihvatljivi prijavitelj, osigurao je 100% bespovratnih sredstava u iznosu 183.353,14 eura za specijalističko usavršavanje doktora medicine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 12.07.2023. godine, a potpisnici ovog trilateralnog ugovora su ministar zdravstva, izv.prof.dr.sc. Vili Beroš, dr.med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g. Ante Lončar, dipl.iur., te ravnatelj Doma zdravlja Vukovar Mr.sc. Zvonimir Gvozdanović, dr.med.dent.

1 SPECIJALIZACIJA

Razdoblje provedbe projekta je od 1. prosinca 2022. do 1. prosinca  2026. godine.
Iz ovog projekta će se financirati 1 specijalizacija iz obiteljske medicine za područje Vukovarsko srijemske Županije.

„Financira Europska unija – NextGenerationEU”

Kroz projekt će se osigurati sredstva za specijalizaciju jednog doktora obiteljske medicine, zaposlenika Doma zdravlja Vukovar čime će se izravno utjecati na unaprjeđenje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga kao i učinkovitosti zdravstvenog sustava primarne zaštite na području grada Vukovara.

Riječ je o financijskim sredstvima Europske unije – NextGenerationEU.

SVRHA PROJEKTA

Provedba projekta imat će pozitivan učinak na učinkovitost zdravstvenog sustava na primarnoj razini čime će se smanjiti broj pacijenata upućenih na višu razinu i pritisak na bolnički sustav. Doktor koji će pohađati specijalizaciju iz područja obiteljske medicine predstavlja ciljnu skupinu ovog projekta, dok su krajnji korisnici svi njegovi pacijenti kojima će time biti omogućeno pružanje kvalitetnije usluge zdravstvene zaštite posebice uzevši u obzir kako se većina ambulanti koje su u nadležnosti DZVU nalazi se u ruralnim, udaljenim i depriviranim mjestima u kojima živi većinom stanovništvo starije životne dobi i gdje je dostupnost kvalitetne zdravstvene zaštite od životne važnosti.

Projekt doprinosi ostvarenju cilju 4. : “Učiniti zdravstveni sustav poželjnim mjestom za rad”, Nacionalnog plana za razvoj zdravstva 2021.-2027., a koji se odnosi na a ulaganja za specijalističko usavršavanje svih zdravstvenih djelatnika, doktora medicine, naročito na primarnoj temeljnoj razini zdravstvene zaštite.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Doma zdravlja Vukovar.

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

KONTAKT OSOBA

Kontakt osoba za više informacija o projektu:
Stjepan Mađarević, mag.iur.
E-mail: pravnik@dzvukovar.hr
Telefon: 032 / 413 – 752