Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Izvješće o provedenom tečaju

20230225_090134

Patronažni tehničari Doma zdravlja Vukovar su dana 25. veljače 2023. godine sudjelovali na jednodnevnom tečaju II kategorije koje se održao u Zagrebu u organizaciji Udruge „Ritam zdravlja“, Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac i Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMSA-a, pod nazivom „ POSEBNOSTI SKRBI ZA OSOBE SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU – Kako se nositi sa šećernom bolešću“.

Voditelji tečaja su bili Vilma Kolarić, mag.med. techn, izv.prof.dr.sc. Dario Rahelić, dr.med., Snježana Gaćina, mag.med.techn i Stela Freund, bacc.med.techn. Na edukaciji je sudjelovalo 14 stručnih predavača iz područja medicine, sestrinske skrbi i nutricionizma.

Cilj edukacije bio je upoznavanje s najnovijim informacijama o šećernoj bolesti iz područja medicinske znanosti, sestrinske skrbi i nutricionizma.  

Tečaj je bio interaktivnog karaktera te su sudionici imali priliku navedena stručna predavanja prokomentirati kroz direktnu komunikaciju sa stručnim predavačima kao i kroz zajedničku raspravu s ostalim sudionicima u okviru radionica.