Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Edukativno predavanje o dijabetesu i mjerenje šećera u krvi

Dana 25.11.2022 patronažne sestre Ivana Vranjković mag.med.techn. i Nadalina Popović mag.med.techn. održale su edukativno predavanje o dijabetesu i mjerenje šećera u krvi svim prvim razredima i djelatnicima Ekonomske škole u Vukovaru.Šećerna bolest predstavlja jedan od vodećih javnozdravstvenih problema i globalnu epidemiju suvremenog društva uzrokovanu promjenama načina života povezanog sa smanjenjem tjelesne aktivnosti, konzumiranjem visokokalorične hrane i porastom učestalosti debljine.