Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

5. KONFERENCIJA O PALIJATIVNOJ SKRBI

5. KONFERENCIJA O PALIJATIVNOJ SKRBI – INTEGRIRANA OPĆA I SPECIJALISTIČKA PALIJATIVNA SKRB -Pula od 30.09. -02.10.2022.

Aktivno sudjelovanje zdravstvenih djelatnika Doma zdravlja Vukovar na Međunarodnoj konferenciji INTEGRIRANA OPĆA I SPECIJALISTIČKA PALIJATIVNA SKRB.

Na konferenciji smo prezentirali problematiku vezanu uz edukaciju medicinskih sestara –tehničara i djelokrug rada stomatologa u palijativnom timu.

“PALIJATIVNA ZDRAVSTVENA SKRB -potrebna znanja i vještine medicinskih sestara- tehničara” Stjepanović

“STOMATOLOG U PALIJATIVNOM TIMU-primjer dobre prakse” Gvozdanović, Jovanovac, Omašić