TIN JOVANOVAC, dr. med. dent.

RADNO VRIJEME

RADNO VRIJEME

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

NEPARNI DATUMI     PRIJE PODNE
PARNI DATUMI          POSLIJE PODNE

PRIJE PODNE ( od 7,00 do 14,30 SATI)
ODMOR (PAUZA) – 10;00 – 10;30 SATI

POSLIJE PODNE (od 13;00 do 20;30 SATI)
ODMOR (PAUZA) – 16;30 – 17;00 SATI

RADNA SUBOTA ( 7;00 – 12;00 SATI)
DRUGA (2) I ZADNJA (4/5) SUBOTA U MJESECU.

TELEFON ORDINACIJE: +385 32 492 152
EMAIL ORDINACIJE: zubnasajmiste1@dzvukovar.hr