Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

NOVO PRIOPĆENJE 20.03.2020.

USPOSTAVA IZDVOJENIH ORDINACIJA ZA PREGLED BOLESNIKA POD SUMNJOM NA ZARAŽENOST VIRUSOM COVID-19

Sukladno naredbi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, KLASA: 813-07/20-01/01 URBROJ:534-03-1/1-20-44, od 15. ožujka 2020. godine, na području Vukovarsko-srijemske županije uspostavljaju se izdvojene ordinacije za pregled bolesnika pod sumnjom na zaraženost od koronavirusa.

 

I.

Svom izabranom liječniku obiteljske medicine DUŽNI SU se javiti najprije putem telefona:

– sve osobe koje imaju simptome respiratorne infekcije (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, kratki dah), a nisu bili / boravili u područjima koja su u većoj mjeri zahvaćena novim koronavirusom unazad 14 dana;

– sve osobe koje nemaju simptome respiratorne infekcije (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, kratki dah) a bile su / boravile su unazad 14 dana u područjima koja su u većoj mjeri zahvaćena novim koronavirusom.

II.

Sve osobe koje imaju simptome respiratorne infekcije (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, kratki dah) i bile su / boravile su unutar 14 dana u područjima koja su u većoj mjeri zahvaćena novim koronavirusom, DUŽNE su se javiti najprije putem telefona svom izabranom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa, a tek ukoliko nisu uspjeli uspostaviti kontakt sa svojim liječnikom obiteljske medicine moraju se javiti u jednu od izdvojenih 24- satnih ordinacija, uz obaveznu prethodnu najavu putem telefona.

Izdvojene ordinacije radit će 24 sata na dan na sljedećim lokacijama:

__________________________________________________________________________

DOM ZDRAVLJA VUKOVAR, Blage Zadre 3, Vukovar                                                      
(Borovo naselje)

 

– kontakt telefon: 032/ 618-956

__________________________________________________________________________

DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA, Dr. Franje Račkog 32, Županja                                            
(u prostorima specijalističke ordinacije medicine rada i športa)

 

– kontakt telefon: 032/ 831-716

__________________________________________________________________________

 

DOM ZDRAVLJA VINKOVCI, Vladimira Gortana 25b, Vinkovci                                        
(zgrada XI mjesnog odbora – „Mala Bosna“)

 

– kontakt telefon: 0800 / 80-08

__________________________________________________________________________