Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Završetak projekta „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji“

galic

Održana je završna konferencija projekta “Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ u Palači Srijem u Vukovar. Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u iznosu od 85% ukupnih troškova projekta. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 10. travnja 2017., a završetak projekta je 02. srpnja 2019. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.512.364,17 kn.

Projekt je sufinanciralo i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu u iznosu od 1.141.483,70 kn.

Sve nazočne je pozdravio župan Božo Galić a zatim je održana prezentacija projekta koju je predstavio voditelj projekta Mato Puljić. Nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija, a partneri na projektu su Dom zdravlja Županja, Dom zdravlja Vinkovci i Dom zdravlja Vukovar. Bolnička skrb u Republici Hrvatskoj u najvećem dijelu se temelji na modalitetu akutne bolničke skrbi, što predstavlja, nakon svih analiza, najskuplji oblik zdravstvene zaštite. Prema Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020.god. za bolničku zdravstvenu zaštitu u 2011. godini utrošeno je 73% od ukupnih rashoda u zdravstvu. Broj korisnika koji gravitira u sva tri doma zdravlja u Vukovarsko-srijemskoj županiji je oko 183.000, a obzirom da naša županija graniči s dvije države, broj potencijalnih korisnika je znatno veći.

Na području županije veliki je broj osoba s invaliditetom (oko 10,5 % stanovništva), a projekt će direktno doprinijeti poboljšanju mogućnosti pristupa osobama s invaliditetom primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz prilagođavanje infrastrukture.

Ujedno, nedostatak timova primarne zdravstvene zaštite i manjak medicinske opreme povećava pritisak na bolničke usluge jer pacijenti iz udaljenih područja traže liječničku pomoć direktno u bolnicama. Ovim projektom se prilagodila infrastruktura (izgradnja dizala za pristup osobama s invaliditetom) i nabavila potrebna medicinska i dentalna oprema kako bi se poboljšao pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini na području naše županije, a ulaganjima su obuhvaćena tri doma zdravlja, Vinkovci, Vukovar i Županja i privatni zdravstveni radnici u koncesiji.

Oko 150 pružatelja zdravstvenih usluga na primarnoj razini zdravstvene zaštite koristit će opremu nabavljenu u okviru projekta, što ima direktan učinak na poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini.

Poboljšanjem pristupa kvalitetnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti smanjit će se broj upućivanja pacijenata u bolnice posebno u depriviranim/izoliranim područjima za 15% jer će se nabavom opreme omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka u samim domovima zdravlja, i zdravstvenim ordinacijama koncesionara, dakle na razini primarne zdravstvene zaštite. Dugoročno, poboljšanjem dostupnosti primarne zdravstvene zaštite će se omogućiti poboljšanje pokazatelja zdravlja na području Vukovarsko-srijemske županije.