Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SPIROMETRIJA I LIJEČENJE ASTME I KOPB-a U AMBULANTAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

spirometrija08042019-1

Tečaj 3. kategorije za medicinske sestre i tehničare

U subotu 06.04.2019. godine je u prostorijama za edukaciju Doma zdravlja Vukovar, održana edukacija za liječnike i medicinske sestre s temom „ Spirometrija i liječenje astme i KOPB-a u ambulantama primarne zdravstvene zaštite.“

Edukacija je održana kako bi timovi iz ambulanti primarne zdravstvene usvojili znanja o pripremi pacijenta za izvođenje spirometrije, tehnici spirometrije, usvojili vještinu izvođenja spirometrije te upoznali se sa zadaćama oko održavanja opreme. Edukaciju je održao Boško Škoro, dr.med., spec .interne medicine i uži specijalist pulmologije i medicinska sestra Ljiljana Marčinko.

Prisutni liječnici su na primjerima prikaza slučajeva iz prakse analizirati vezu između dobivenih nalaza i smjernica.

Na radionici se s moderatorom vježbao postupak izvođenja spirometrije.