Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

OSNIVAČKA SKUPŠTINA PODRUŽNICE DOMA ZDRAVLJA VUKOVAR HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA

udruga_ms_dzvu-1

Dana 18.03.2019. u 15:00 sati je u prostorijama Doma zdravlja Vukovar održana osnivačka skupština Podružnice Doma zdravlja Vukovar. Osnivačkoj skupštini Podružnice Doma zdravlja Vukovar Hrvatske udruge medicinskih sestara su prisustvovale predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara Tanja Lupieri, magistra sestrinstva i Miroslava Kičić, magistra sestrinstva. Skup je na početku ispred uprave Doma zdravlja Vukovar pozdravio ravnatelj Ante Lohinski, mag.oec. te pohvalio inicijativu medicinskih sestara i tehničara Doma zdravlja Vukovar za osnivanje ove Podružnice u cilju usavršavanja u svom zvanju u skladu s djelatnošću u kojoj rade u ambulantama primarne zdravstvene zaštite.

U radnom dijelu su izabrana radna tijela Podružnice. Za predsjednicu Podružnice je izabrana Ahnetka Stjepanović, magistra sestrinstva, za dopredsjednicu Dunja Raguž, prvostupnica sestrinstva, za tajnicu Vesna Miljević, prvostupnica sestrinstva, za blagajnicu Lidija Vranković Knapček, prvostupnica sestrinstva te izvršni odbor od osam članova.

Novoizabrana predsjednica je predstavila program rada Podružnice.