Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Održana edukacija za djelatnike Doma zdravlja Vukovar

edu3

S obzirom na sve češće situacije koje se događaju u zdravstvenim ustanovama  a vezano uz  nastanak akcidentnih – kriznih situacija usmjerenih prema zdravstvenom i nezdravstvenom osoblju, održana je edukacija za djelatnike Doma zdravlja Vukovar.  Edukacija je održana dana 04.03.2019. u prostorijama za edukaciju Doma zdravlja Vukovar na adresi Nikole Tesle 1. u 13:00 sati.  Predavanje su održali Domagoj Matnović , mag.psych.  „Komunikacija u agresivnim situacijama“ i načelnik policijske postaje Miro Bradić. Prisutne djelatnike je  ravnatelj Doma zdravlja Vukovar upoznao s „Protokolom o radnjama i postupcima u slučajevima nastanka akcidentnih – kriznih situacija u objektima Doma zdravlja Vukovar usmjerenih prema zdravstvenom i nezdravstvenom osoblju“ koje je usvojilo Stručno vijeće Doma zdravlja Vukovar.