Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE DOMA ZDRAVLJA VUKOVAR

POTPISIVANJE UGOVORA

Dana 15. svibnja. 2018. godine Dom zdravlja Vukovar je prisustvovao svečanosti uručivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspješne prijavitelje projektnih prijedloga “Specijalističko usavršavanje doktora medicine” (UP.02.2.1.02.) u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” za razdoblje 2014. – 2020. koje je organiziralo Ministarstvo zdravstva kao Posredničko tijelo razine 1.


100% BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U okviru projekta “Specijalističko usavršavanje doktora medicine” Dom zdravlja Vukovar, kao uspješni i prihvatljivi prijavitelj, osigurao je 100% bespovratnih sredstava u iznosu 2.167.042,56 kuna za specijalističko usavršavanje doktora medicine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 15. svibnja 2018. godine, a potpisnici ovog trilateralnog ugovora su ministar zdravstva, prim.dr.sc. Milan Kujundžić,dr.med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g.Ante Lončar,dipl.iur., te ravnatelj Doma zdravlja Vukovar Ante Lohinski, mag.oec.


2 SPECIJALIZACIJE

Razdoblje provedbe projekta je od 2018. – 2023. godine.

Iz ovog projekta će se financirati ukupno 2 specijalizacije iz obiteljske medicine za područje Vukovarsko srijemske Županije.


EU SOCIJALNI FOND

Ovim projektom se stvaraju pretpostavke za popunjavanje timova bez nositelja, te dijelom popunjavanje timova nakon odlaska liječnika u mirovinu.

Riječ je o financijskim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Prioritetne osi 2 ( Socijalno uključivanje), Investicijski prioriteti 9.iv. ( Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa), Specifičnog cilja 9.iv.1. ( Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja) Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” za razdoblje 2014. – 2020.


SVRHA PROJEKTA

Svrha je projekta povećati broj specijalista obiteljske medicine, kako bi se poboljšala kvaliteta zdravstvenih usluga. Projektom će se također unaprijediti učinkovitost zdravstvenog sustava na primarnoj razini čime će se pridonijeti smanjenju upućivanja pacijenata na više razine, prvenstveno bolnice. Većina ambulanti koje su u nadležnosti Doma zdravlja Vukovar nalazi se u ruralnim, udaljenim i depriviranim mjestima u kojima živi većinom stanovništvo starije životne dobi i gdje je dostupnost kvalitetne zdravstvene zaštite od životne važnosti. Na taj način projekt direktno doprinosi ostvarenju specifičnog cilja 9.iv.1 “Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ Prioritetne osi 2 socijalno uključivanje u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“. Projekt će doprinijeti ostvarenju i Nacionalnog programa reformi 2017., jer će rezultati projekta povećati broj specijaliziranih zdravstvenih radnika koji će osigurati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu Vukovarsko-srijemske županije.


ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Doma zdravlja Vukovar


KONTAKT OSOBA

Kontakt osoba za više informacija o projektu:

Branko Maričić, dipl.oec.
E-mail: racunovodstvo@dzvukovar.hr
Telefon: 032 / 413 – 392