Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Svjetski dan šećerne bolesti 14.11.2018.

sec_bol

Parodontalne bolesti i šećerna bolest u direktnoj su vezi koja se  očituje različitim upalama zubnog mesa, gubitkom veze između zuba i  kosti, stvaranjem upalnih džepova oko zubi, nestajanjem čeljusne kosti  i smanjivanjem čeljusnog grebena.
Oboljeli od šećerne bolesti imaju dvostruko veći rizik za nastanak  parodontalne bolesti i gubitak zubi.
Povodom Svjetskog dana šećerne bolesti 14.11.2018., služba dentalne  medicine Doma zdravlja Vukovar uključuje se u kontrolu stanja oralnog  zdravlja kod oboljelih od šećerne bolesti. Obiteljski liječnici mogu pacijente dijabetičare uputiti u najbližu ordinaciju  dentalne medicine gdje će biti pregledani i posavjetovani bez obzira  da li im je to izabrani liječnik dr. med.dent. Nakon toga po uputi dr. med. dent. nastaviti će sa obradom i terapijom  kod svog izabranog stomatologa sukladno stanju njihovog oralnog  zdravlja.

Patronažna služba Doma zdravlja Vukovar isti dan u vremenu od 8:00 – 10:00 sati organizira besplatno mjerenje šećera, te podjelu edukativnog materijala i savjetovanje u svezi prehrane u prostorima Doma zdravlja Vukovar na lokacijama Sajmište 1, .u Iloku u prostorima Doma zdravlja Vukovar i na adresi Blage Zadre 1. u Borovu naselju.