Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ugovor o specijalizacijama

dz_projekt

Slijedom objavljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ (UP.02.2.1.02.) u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020., Ministarstvo zdravstva kao Posredničko tijelo razine 1 organiziralo je drugu Svečanost uručivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspješne prijavitelje, koja je  održana u ponedjeljak, 28. svibnja 2018. godine u prostorijama Ministarstva zdravstva, s početkom u 10.30 sati.

Ovim se Ugovorima 21 domu zdravlja i zavodu za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave uručilo 82,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava  za financiranje 76 specijalizanata na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Potpisnici trilateralnih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g. Ante Lončar, dipl. iur. te ravnatelji/ice domova zdravlja i zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave čiji su projektni prijedlozi uspješno prošli sve faze postupka dodjele bespovratnih sredstava.
Također, svečanosti je prisustvovala gđa Katarina Ivanković-Knežević, dipl. iur., državna tajnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava te župani/zamjenici župana onih županija čije su zdravstvene ustanove korisnici uručenih ugovora.1

Za Dom zdravlja Vukovar, Ugovor je potpisao ravnatelj Ante Lohinski, mag.oec.:

Specijalističko usavršavanje doktora medicine – Dom zdravlja Vukovar
Prijavitelj: Dom zdravlja Vukovar
Bespovratna sredstva: 2.167.042,56 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Obiteljska medicina
Broj specijalizanata: 2

Svrha je projekta povećati broj specijalista obiteljske medicine, kako bi se poboljšala kvaliteta zdravstvenih usluga. Projektom će se također unaprijediti učinkovitost zdravstvenog sustava na primarnoj razini čime će se pridonijeti smanjenju upućivanja pacijenata na više razine, prvenstveno bolnice. Većina ambulanti koje su u nadležnosti Doma zdravlja Vukovar nalazi se u ruralnim, udaljenim i depriviranim mjestima u kojima živi većinom stanovništvo starije životne dobi i gdje je dostupnost kvalitetne zdravstvene zaštite od životne važnosti. Na taj način projekt direktno doprinosi ostvarenju specifičnog cilja 9.iv.1 “Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ Prioritetne osi 2 socijalno uključivanje u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“. Projekt će doprinijeti ostvarenju i Nacionalnog programa reformi 2017., jer će rezultati projekta povećati broj specijaliziranih zdravstvenih radnika koji će osigurati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu Vukovarsko-srijemske županije.