Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

3. Konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem u Puli

pula1

Od 4.svibnja do 6. svibnja u Puli održana je 3.konferencijs o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Palijativna skrb u zajednici – hrvatska i europska iskustva”.

Djelatnici palijativne zdravstvene skrbi Doma zdravlja Vukovar sudjelovali su na ovoj konferenciji sa svojim predavanjima:

„Pristup korisnicima, detektiranje potreba i suradnja sa ostalim djelatnicima uključenim u palijativnu skrb“ Dunja Raguž, bacc.med.techn. i Ahnetka Stjepanović, mag.med.techn.

„Zadaće volontera u palijativnoj skrbi“ Karolina Tutiš, medicinska sestra