Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

URUČENO VOZILO ZDRAVSTVENOJ AMBULANTI LOVAS

27710101_177053372906267_6300837111852147743_o

Ravnatelj Doma zdravlja Vukovar Ante Lohinski i općinska načelnica Tanja Cirba 9.veljače 2018. su doktorici Tatjani Lipovac u lovaskoj zdravstvenoj ambulanti uručili ključ novonabavljenog osobnog automobila. Donirano vozilo biti će na raspolaganju liječničkom timu primarne zdravstvene zaštite, prvenstveno za potrebe kućnih posjeta pacijenata u Lovasu i Opatovcu, a potom i za druge potrebe ambulante.

Nabavku automobila zajednički su, temeljem iskazanih potrebe od strane ambulante, financirali Općina Lovas i Dom zdravlja, a s ciljem poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite na području općine. Nakon primopredaje, na radnom sastanku su definirane i druge potrebe liječničkog tima zdravstvene i stomatološke ambulante te je dogovorena daljnja suradnja i sufinanciranje potreba, a sve u cilju poboljšanja uvjeta zdravstvene zaštite za sve pacijente.