Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Preventivni program u dentalnoj medicini

dent_preg1

Početkom mjeseca svibnja Dom zdravlja Vukovar započeo je s provođenjem preventivnog programa u dentalnoj medicini.

Cilj programa je kroz višegodišnje kontinuirano provođenje sveobuhvatnih preventivnih mjera smanjiti učestalost karijesa i oralnih bolesti kod djece i mladeži na području gradova i općina u kojima Dom zdravlja Vukovar pruža usluge primarne zdravstvene zaštite.

U program su uključena sva djeca vrtićke dobi od 3-6 godina, s posebnim naglaskom predškolskog uzrasta.

Projekt je veoma dobro prihvaćen od strane lokalne zajednice, i sve općine i gradovi zajedno s vrtićima i igraonicama na svom području odmah su se uključili u provedbu. U tom smislu, lokalna zajednica pruža materijalnu potporu, kupujući djeci sredstva za održavanje oralne higijene i preparata za lokalnu fluoridaciju zubi.

Program se provodi u vrtićima, kao i ambulantama dentalne medicine Doma zdravlja Vukovar uz veliku angažiranost teta i doktora dentalne medicine.