Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ZBRINJAVANJE KRONIČNE RANE U AMBULANTAMA OBITELJSKE MEDICINE

TEČAJ III KATEGORIJE

 – za medicinske sestre i tehničare u ambulantama obiteljske medicine

 – za patronažne medicinske sestre i tehničare

 – za medicinske sestre i tehničare u zdravstvenoj njezi u kući

 – za liječnike u ambulantama primarne zdravstvene zaštite (dr.med. spec. obiteljske medicine)

 – maksimalan broj polaznika (40 osoba)

 

ZBRINJAVANJE KRONIČNE RANE  U AMBULANTAMA OBITELJSKE MEDICINE

  • Datum održavanja: 09.04.2016.
  • Organizator: Dom zdravlja Vukovar
  • Mjesto održavanja: Dvorana za edukacije – Nikole Tesle 1.

Program tečaja

Voditelji tečaja:

Mirjana Šantor, dr.med.spec.obiteljske medicine

Ahnetka Stjepanović, magistra sestrinstva

9:00 – 9:45

Zbrinjavanje kronične rane u ambulanti obiteljske medicine

Marina Budimir, dr.med.

9:50 – 10:35

Osnovni postupci i zadaće medicinske sestre u zbrinjavanju kronične rane u ambulanti obiteljske medicine – Prikaz slučaja

Tatjana Dujaković, bacc.med.techn.

10:40 – 11:25

Zadaće patronažne sestre – tehničara u zbrinjavanju kronične rane u kući bolesnika

Lidija Vranković Knapček,bacc.med.techn.

11:30 -12:15

Postupci zbrinjavanja kronične rane u kućnim uvjetima –zadaće medicinske sestre iz zdravstvene njege u kući

Zdravstvena njega u kući „Mira Fernbach“

12:20-13:55

Radionica –  postupci zbrinjavanja

kronične rane