Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tečaj 3. kategorije za medicinske sestre i tehničare

tecaj1

Dana 28.10.2015.održan je u Pastoralnom centru sv. Bono tečaj 3. kategorije za medicinske sestre i tehničare (patronažne medicinske sestre,medicinske sestre u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, medicinske sestre iz ustanova za zdravstvenu njegu u kući i medicinske sestre iz Domova za starije i nemoćne) s temom “Organizacija palijativne skrbi u Vukovarsko srijemskoj županij.”

  

  

Tečaj je organiziran s ciljem promocije te pojašnjenja načina organizacije palijativne skrbi u zdravstvenim ustanovama na području Vukovarsko srijemske županije, kako su organizirani bolnički timovi za podršku, smjernice  za prijem palijativnog bolesnika u bolnicu, povezanost bolnice i Centra za koordinaciju palijativne skrbi Doma zdravlja pri preuzimanju palijativnog bolesnika.