Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Pozivnica

POZIVNICA

ORGANIZACIJA PALIJATIVNE SKRBI U VUKOVARSKO SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

TEČAJ III KATEGORIJE

  • za patronažne medicinske sestre i tehničare
  • za medicinske sestre i tehničare  u sekundarnoj  zdravstvenoj zaštiti
  • za medicinske sestre u domovima za starije i nemoćne
  • Datum  i vrijeme održavanja: 28. 10.2015. u 13:00 sati u Vukovaru
  • Organizator: Dom zdravlja Vukovar, Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana, Dom zdravlja Vinkovci, Opća županijska bolnica Vinkovci, Dom zdravlja Županja
  • Mjesto održavanja: Pastoralni centar sv. Bono, 32000 Vukovar
  • Program tečaja

Voditelji tečaja:

Ahnetka Stjepanović, mag.med.techn.

Agneza Aleksijević, dipl.med.techn, mag.med.techn.

Dinka Kalaica, bacc.med.techn. predsjednica podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Vukovarsko srijemske županije

Janja Stojanović, mag.med.techn.


ORGANIZATORI:

DOM ZDRAVLJA VUKOVAR

DOM ZDRAVLJA VINKOVCI

DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI