Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Odluka o poništenju javnog natječaja

Sukladno članku 23. Statuta Doma zdravlja Vukovar, ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, dana 07. rujna 2015. godine, donosi Odluku o poništenju javnog natječaja.

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA