Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

12. svibanj „Međunarodni dan sestrinstva“

Svake godine medicinske sestre cijelog svijeta obilježavaju 12. svibanj u sjećanje na rođendan Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva, koja je polovicom 19. stoljeća inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnih, te davne 1860. godine u Londonu otvorila prvu školu za medicinske sestre.
Svake se godine na ovaj dan zdravstveni profesionalci i javnost osvrnu na rad izadaće medicinskih sestara u njezi bolesnih i zaštiti zdravih ljudi, čija  je zdravstvena zaštita nezamisliva bez medicinskih sestara.

POŠTOVANE KOLEGICE I KOLEGE, MEDICINSKE SESTRE I MEDICINSKI TEHNIČARI
ČESTITAM VAM MEĐUNARODNI DAN SESTRINSTVA

                              
Glavna sestra Doma zdravlja Vukovar:
Ahnetka Stjepanović, mag.med.techn.