Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Patronažne medicinske sestre Vukovar

Vesna Miljević, bacc.med.techn.  
 Teren: dio Vukovara, Bobota, Vera, Čelije, Ludvinci  
 KONTAKT: 098/391 367  
   
 Rad s grupama kroničnih bolesnika:  
 Udruga umirovljenika Vukovar  
 prva srijeda od 9:30 do 10:30  

Živanka Brodalić, bacc.med.techn.  
 Teren: dio Vukovara, Jakobovac, Lužac, Negoslavci  
 KONTAKT: 098/391 370  
   
 Rad s grupama kroničnih bolesniika:  
 Negoslavci – svaki utorak od 9:00 do 10:30  
 udruga „Proni“ svaki petak od 9:00 do 10:00  

Tatjana Dujaković, bacc.med.techn.  
 Teren: Borovo  
 KONTAKT: 098/391 370  
   
 Rad s grupama kroničnih bolesniika:  
 Borovo – svaka srijeda od 9:00 do 10:00  

 Hrvoje Glavašić, mag.med.techn.  
 Teren: dio Vukovara, Petrovci, Bogdanovci  
 KONTAKT:098/ 391 362  
   
 Rad s grupama kroničnih bolesniika:  
 Petrovci – 1. i 3. ponedjeljak u mjesecu od 11:00 -12:00  
 Bogdanovci  – 1. i 3. četvrtak u mjesecu od 11:00 do 12:00  

 Ivan Ivančević, bacc.med.techn.  
 Teren: dio Vukovara, Berak, Svinjarevci  
 KONTAKT: 098/391 362  
   
 Rad s grupama kroničnih bolesniika:  
 Svinjarevci: 2. srijeda u mjesecu od 10:00 do 11:00  

 Ivana Vranjković, bacc.med.techn.  
 Teren: dio Vukovora, Pačetin  
 KONTAKT: 091/ 602 5648  
   
 Rad s grupama kroničnih bolesniika:  
 Pačetin – svaki petak od 9:30 do 10:30  
 Borovo naselje  
 parni datum (srijeda ili četvrtak) od 8:00 do 9:00  

 Nadalina Popović, bacc.med.techn.  
 Teren: dio Vukovara, Trpinja, Lipovača  
 KONTAKT: 091/ 602 5648  
   
 Rad s grupama kroničnih bolesniika:  
 Borovo naselje  
 parni datum(srijeda ili četvrtak)od 8:30-9:30  

 Sven Mujkić, bacc.med.techn.  
 Teren: dio Vukovara, Bršadin  
 KONTAKT: 098/ 391 367  
   
 Rad s grupama kroničnih bolesniika:  
 Udruga umirovljenika Vukovar – prva od 9:30 do 10:30  
 Liga protiv raka Vukovar – Klub žena operiranih na dojci

 prvi petak u mjesecu  od  18:00-19:00