Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Patronažne medicinske sestre – Lovas, Tovarnik

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – LOVAS, TOVARNIK

Adresa: A. Starčevića 6., Lovas  
              Stepinca 2., Tovarnik  
Telefon: +385 32 524 120  

PATRONAŽNA MEDICINSKA SESTRA – LOVAS, TOVARNIK

Marina Mlađen, bacc.med. techn.  
Teren: Lovas, Tovarnik, Ilača, Čakovci, Tompojevci,  Mikluševci, Bokšić  
 KONTAKT: 091/602 5630  
   
 Rad s grupama kroničnih bolesnika:  
 Tovarnik – prvi utorak u mjesecu od 8:00 do 9:00  
 Lovas – svaki petak od 8:00 do 9:00