Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

GRBATINIĆ ZORIĆ SENKA, dr.med. spec. pedijatrije

RADNO VRIJEME

RADNO VRIJEME

ORDINACIJA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE DJECE

RADNO VRIJEME
PARNI DATUMI         POSLIJE PODNE
NEPARNI DATUMI      PRIJE PODNE

PRIJE PODNE ( od 7,00 do 14,30 SATI)
RAD S PACIJENTIMA U ORDINACIJI – 7;00 – 13;30 SATI
KUĆNE POSJETE – 13;30 – 14;30 SATI
ODMOR (PAUZA) – 10;30 – 11;00 SATI

POSLIJE PODNE (od 13;00 do 20;30 SATI)
RAD S PACIJENTIMA U ORDINACIJI 13;00 – 19;30 SATI
KUĆNE POSJETE – 19;30 – 20;30 SATI
ODMOR (PAUZA) – 16;30 – 17;00 SATI

RADNA SUBOTA ( 7;00 – 12;00 SATI)
PRVA (1) I TREĆA (3) SUBOTA U MJESECU.

TELEFON ORDINACIJE: +385 32 493 030
EMAIL ORDINACIJE: pedijatrijaborovonaselje@dzvukovar.hr