CHAMMAE MOHAMED SAMER, dr.dent. med.

RADNO VRIJEME

RADNO VRIJEME

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

RADNO VRIJEME
PARNI DATUMI         PRIJE PODNE
NEPARNI DATUMI      POSLIJE PODNE

PRIJE PODNE ( od 7,00 do 14,30 SATI)
RAD S PACIJENTIMA U ORDINACIJI – 7;00 – 14;30 SATI
ODMOR (PAUZA) – 10;00 – 10;30 SATI

POSLIJE PODNE (od 13;00 do 20;30 SATI)
RAD S PACIJENTIMA U ORDINACIJI 13;00 – 20;30 SATI
ODMOR (PAUZA) – 16;30 – 17;00 SATI

RADNA SUBOTA (7;00 – 12;00 SATI)
PRVA (1) I TREĆA (3) SUBOTA U MJESECU. /BRŠADIN./  

TELEFON ORDINACIJE: +385 32 569 801
EMAIL ORDINACIJE: zubnabrsadin@dzvukovar.hr