IVANA JOLIĆ, dr.med.dent. spec. ortodoncije

RADNO VRIJEME

RADNO VRIJEME

ORTODONTSKA ORDINACIJA

RADNO VRIJEME
NEPARNI DATUMI             PRIJE PODNE
PARNI DATUMI                  POSLIJE PODNE

PRIJE PODNE ( od 7,00 do 13,30 SATI)
RAD S PACIJENTIMA U ORDINACIJI – 7;00 – 13;30 SATI
ODMOR (PAUZA) – 10;00 – 10;30 SATI

POSLIJE PODNE (od 13;30 do 21;00 SAT)
RAD S PACIJENTIMA U ORDINACIJI 14;00 – 20;30 SATI
ODMOR (PAUZA) – 16;30 – 17;00 SATI

RADNA SUBOTA (7;00 – 12;00 SATI)
PRVA (1)  I TREĆA (3) SUBOTA U MJESECU.

TELEFON ORDINACIJE: +385 32 492 160
EMAIL ORDINACIJE: dentaljolic@gmail.com